Datum: 14 oktober 2020.
Badminton en de maatregelen van de overheid
Beste leden,

Vandaag ontvingen wij van de Gemeente Geldrop-Mierlo informatie betreffende de praktische toepassing van de regels welke door de overheid tijdens de persconferentie van dinsdag 13 oktober zijn medegedeeld.
Naast de informatie van de lokale overheid volgen wij ook de adviezen van de NBB.

De gemeente heeft besloten de zaal open te houden, wat betekent dat met restricties BC Geldrop kan blijven badmintonnen. Omdat de 1,5mtr afstand tussen spelers op dezelfde speelhelft niet gegarandeerd kan worden, betekent dat in de praktijk er alleen enkels gespeeld kunnen worden. Uitgezonderd zijn de (gemengd)dubbels waarbij 2 spelers uit het zelfde gezin aan dezelfde kant van het net staan tegenover 2 andere spelers die ook uit een zelfde gezin komen.

Een andere beperking is dat er niet meer dan 30 personen in een ruimte, lees sporthal mogen zijn. Voor jeugd tot 18 jaar geldt dat niet. Praktisch gezien betekent dat er tijdens de training op donderdag de groep senioren die training hebben niet boven de 30 mogen komen. Dat is op donderdag nooit het geval. Wij verzoeken degenen die getraind hebben en geen plannen hebben om te blijven spelen, direct na de training de zaal te verlaten. Om 20.30 uur komen de recreanten en dan kan het totale aantal anders misschien wel boven de 30 komen.

Op maandag zullen er wel maatregelen genomen moeten worden omdat er dan 2 trainingsgroepen zijn, waarvan het totaal wel boven de 30 komt, ofschoon daarin ook een aantal spelers zitten die nog geen 18 zijn. Op maandag is het nog urgenter dat degenen die uitgetraind zijn de zaal direct verlaten, om de recreanten ook de kans te geven te kunnen komen spelen. Uitzondering zijn weer jeugdspelers welke bij de senioren trainen. De TC zal voor komende maandag nog een schrijven uitdoen waarin de competitiespelers verder geïnformeerd zullen worden, hoe de aantallen spelers en de 1,5mtr tijdens de training gegarandeerd kunnen worden.

Ook een verzoek aan de recreanten, kom op maandag pas om 20.30 uur in de zaal. De eerste wedstrijd begint dan praktisch pas rond 20.40 uur. Praktisch betekent dat de helft van de banen voor die eerste wedstrijd slechts 10 minuten tot de volgende wissel gebruikt kunnen worden. De andere helft de gebruikelijke 20 minuten.

De competitie is de komende 4 weken voor jeugd zowel als senioren stil gelegd. D.w.z. dat de competitiezondagen van 1 en 8 november op dit moment op die data niet gespeeld gaan worden. Ook de geplande inhaalwedstrijden op zondag 25 oktober kunnen geen doorgang vinden. Mogelijk dat die op een later
tijdstip alsnog gespeeld kunnen worden.

Voor de jeugd, kinderen tot 18 jaar verandert er voor wat betreft trainen en spelen in de hal niets. Wel is zoals ik al eerder schreef de competitie ook voor de jeugd de komende 4 weken stilgelegd.

In het schrijven van de gemeente staat dat douches en kleedlokalen gesloten blijven. Dit verdiend wat nuancering. De kleedlokalen kunnen gebruikt worden om naar het toilet te gaan. Zonder deze toiletten blijft er slechts één toilet op de gang over, wat natuurlijk niet acceptabel is.

Beste leden, zoals iedereen inmiddels wel weet, zijn de komende 4 weken cruciaal, v.w.b. het indammen van het virus. Als bestuur zijn wij niet bang dat er besmettingen op de banen zullen plaatsvinden. De grootste uitdaging zijn naast de baan. Veel te veel leden staan op veel te korte afstand van elkaar met elkaar te praten. Respecteer de 1,5mtr anders is het een kwestie van tijd dat de zaal a.g.v. een of meerdere corona gevallen een aantal weken dicht moet.

Namens bestuur BC Geldrop

Hans de Greef
Voorzitter