Datum: 3 November 2020.
Recente verlenging regels overheid en consequenties voor de badminton

Beste leden,

De overheid heeft besloten de regels welke 13 oktober van kracht zijn geworden voorlopig te handhaven. De verscherping van de regels welke op 3 november zijn bekend gemaakt, hebben ook niet meer consequenties voor badminton. Dat betekent dat we op dezelfde voet doorgaan als de afgelopen weken, dus er kunnen alleen enkels gespeeld worden, behalve wanneer er 2 spelers uit hetzelfde gezin op de baan staan.

Zoals bekend is een andere beperking dat er niet meer dan 30 personen in een ruimte, lees sporthal mogen zijn. Voor jeugd tot en met 17 jaar geldt die aantallen restrictie niet.

Wanneer alle banen voor de training bezet zijn spelen er dus maximaal 20 personen. Er kan wel een probleem optreden bij de wisseling van trainen naar vrij spelen om 20.30 uur. Wij verzoeken degenen die getraind hebben en geen plannen hebben om te blijven spelen, direct na de training de zaal te verlaten.

Een herhaald verzoek aan de recreanten om niet al om vóór 20.30 de zaal te betreden anders kan het totale aantal rond dit tijdstip wel boven de 30 komen. Laat de eerste wedstrijd na 20.30 beginnen. Druk is het niet dus je kunt makkelijk wat langer spelen.

Wij realiseren ons heel goed dat met het verlengen van de huidige gedeeltelijke ‘lock down’ het voor een aantal spelers niet interessant is om te komen spelen. Een enkel spelen is voor een aantal leden fysiek te zwaar met als gevolg dat ze de komende tijd helemaal niet zullen spelen.
Ook de competitiespelers moeten vanwege de beperking van de aantallen spelers, trainingstijd inleveren en kunnen voorlopig geen competitie spelen. Voor iedereen geldt echter dat zij de volledige contributie hebben betaald. Wij weten niet hoeveel restricties er nog gaan komen, of wanneer er weer normaal gespeeld kan worden. Als bestuur zullen wij zorgvuldig in de gaten houden hoeveel tijd verloren gaat en waar wij onze leden kunnen compenseren. Geldrop is gelukkig een financieel gezonde vereniging.

De competitie voor zowel jeugd als senioren lag al stil t/m 8 november. Daar komen dus 15, 29 november en 6 december bij. V.w.b. 13 december houden we nog even een slag om de arm. Al zijn daarvoor vanuit de NBB nog geen signalen, maar mogelijk dat de competitie wat langer door kan gaan, aangezien het zeer onwaarschijnlijk is dat er in het voorjaar toernooien gespeeld gaan worden. BC Geldrop heeft in ieder geval het besluit genomen het open senioren toernooi te laten vervallen. Hetzelfde geldt voor het GOKJe. Spelers zijn daar minder het probleem, maar natuurlijk wel de begeleiding.

A.L.V.

26 November staat onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gepland. We hebben besloten wanneer de restricties verlicht worden een nieuwe datum hiervoor te plannen. Wel zullen we een schriftelijke verantwoording sturen, die wat uitgebreider is dan jullie van ons gewend zijn. Vanwege werkdruk zal die informatie wel wat langer op zich laten wachten.

Namens bestuur BC Geldrop
Hans de Greef
Voorzitter