Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Badmintonclub Geldrop levert je veel op! Als lid van Badmintonclub Geldrop ben je sowieso altijd welkom op de twee speelavonden per week, waar je vrij wedstrijden kunt spelen. Daarnaast biedt de vereniging diverse activiteiten, trainingsmogelijkheden en wedstrijdmogelijkheden aan. Kortom, het lidmaatschap van Badmintonclub Geldrop biedt veel!

Je gaat het lidmaatschap aan voor een geheel seizoen, wat loopt van september tot en met juni. Als je in de loop van het seizoen lid wordt, betaal je maar een deel van de contributie. Als je tijdens het seizoen wilt stoppen, wordt er geen contributie gerestitueerd.

Contributiebedragen

De volgende contributiebedragen gelden voor het seizoen 2022-2023. De eenmalige inschrijfkosten voor nieuwe leden bedragen € 15. Indien u de contributie niet automatisch wilt laten incasseren, zal er € 8 extra aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Volwassenen
S1Recreatief speler€ 125,00
S2Competitiespeler (kosten exclusief trainingskosten)€ 210,00
     Kosten training met nylon shuttles (In het seizoen 2021-2022 wordt er niet met nylon shuttles getraind)      + nvt
      Kosten training met veren shuttles

Trainingskosten zijn afhankelijk van het trainings-moment, op:

Maandag
Woensdag
Donderdag


Lente- en zomer trainingen zijn optioneel en niet in bovenstaande trainingskosten verwerkt!     + € 130,00
     + € 130,00
     + € 130,00
      Korting voor 65+-ers     - € 65,00
      Korting voor bestuursleden     - € 125,00
S3Rustend lid€ 32,50
Jeugd
J1Jeugdlid mini€ 115,00
J2Recreatief jeugdlid€ 200,00
J3Competitiespelend jeugdlid€ 220,00

De contributiebedragen worden op de algemene ledenvergadering vastgesteld. Alle leden hebben een stem tijdens deze vergadering.

Voorwaarden

Automatische incasso

Voordat betaling plaatsvindt wordt er een mail naar de betreffende leden gestuurd, waarin de datum van afschrijving vermeld wordt. Lukt het om de een of andere reden niet om het geld van de rekening af te schrijven of wordt het teruggestort, dan wordt met de desbetreffende persoon contact opgenomen en afgesproken wanneer er opnieuw wordt afgeschreven.

Wanneer dit niet is gebeurd mag er niet getraind of aan wedstrijden deelgenomen worden totdat betaling heeft plaatsgevonden. Hiervoor wordt vanuit het bestuur een brief verstuurd naar het bij de club bekende adres of afgegeven aan de persoon zelf. Gaat het niet om contributie, maar om een bepaalde activiteit dan mag niet deelgenomen worden aan deze activiteit.

Acceptgiro

Voor betaling wordt een factuur per mail gestuurd. Het bedrag dient binnen 14 dagen betaald te zijn. Is na 21 dagen niet betaald, dan wordt met de desbetreffende persoon contact opgenomen en afgesproken wanneer er wel betaald gaat worden. Wanneer dit niet is gebeurd mag er niet getraind of aan wedstrijden deelgenomen worden totdat betaling heeft plaatsgevonden. Hiervoor wordt vanuit het bestuur een brief verstuurd naar het bij de club bekende adres of afgegeven aan de persoon zelf. Gaat het niet om contributie, maar om een bepaalde activiteit dan mag niet deelgenomen worden aan deze activiteit.

Ledenadministratie

Jan-Willem Wolters verzorgt de ledenadministratie voor onze vereniging. Voor het overmaken van de contributie geldt het bankrekeningnummer NL44 INGB 0003573096 ten name van Ledenadministratie BC Geldrop te Eindhoven