Datum: 2 juli 2021.

Einde seizoen en nieuwe seizoen

Beste leden,

Vanaf 7 juni spelen we weer met nauwelijks restricties in de sporthal de Kievit. Dubbelen kan weer, douchen en de kleedkamers mogen weer gebruikt worden en ook ‘Schonmoeder’ Kees is weer zoals vanouds open. Wel dient er buiten de baan de 1,5mtr zo veel mogelijk gehandhaafd te worden. Behalve wanneer je 2 keer gevaccineerd bent of uit hetzelfde gezin komt.

Aangezien de scholen in onze regio pas op 24 juli vakantie krijgen spelen we door tot en met donderdag 22 juli. We hebben wel geprobeerd de sporthal open te houden gedurende de schoolvakanties, echter dat was niet mogelijk. Als oplossing zijn we nu aan het onderzoeken of we gebruik kunnen maken van een sporthal in Eindhoven. Wanneer dat gelukt is laten we jullie dat zo snel mogelijk weten.

De gemeente Geldrop heeft wel toegezegd dat we een week voor aanvang van de scholen wel weer in de sporthal de Kievit kunnen. We beginnen aan seizoen 2021-2022 op maandag 30 augustus.

Vorig jaar was het om de bekende reden niet mogelijk een vrijwilligers dag te organiseren. Dit jaar gaan we dat wel doen. Alle vrijwilligers krijgen nog en uitnodiging, maar houd alvast zondag namiddag 29 augustus vrij.

Zoals wij al eerder aangegeven hebben, volgt er nog een restitutie van de contributie aan alle leden, jeugd, recreanten en competitiespelers vanwege geannuleerde zaaluren. We hebben dit seizoen een periode van 5 maanden gehad, van half december tot begin juni dat er niet gespeeld kon worden. Ongeveer 2,5 maand met restricties (alleen enkels) en ongeveer 3 maanden min of meer normaal. De gemeente heeft aangegeven dat we die uren niet hoeven te betalen Dat heeft ons doen besluiten iedereen €60,- p.p. terug te betalen. Totaal komen we dan aan een bedrag van ruim €12000,- wat gezien de financiële positie van de vereniging geen enkel probleem is.

Wat ik in eerdere nieuwsbrieven al vermeld heb, zijn we jullie nog de financiële verantwoording over seizoen 2019-2020 verschuldigd. De kaskommissie heeft inmiddels dechargé verleend en aansluitend vinden jullie de balans en de resultaatrekening over het vorige seizoen. Ondanks de eerste maanden van de Corona zijn we er financieel gezond door heen gekomen. Komend seizoen hopen we eind november weer onze gebruikelijke ALV te houden, waarin we de cijfers van huidig seizoen en die van het vorige jaar aan jullie zullen presenteren.

Nieuwe shirts:

We hebben al weer een aantal jaren de overbekende gele shirts. De kwaliteit van deze shirts is er de laatste jaren niet op vooruit gegaan, wat de reden voor ons was om met Badmintonplanet in zee te gaan voor een goede vervanging. Dat shirt zwart met gele opdruk is inmiddels in de laatste fase van ontwikkeling en komende maand gaan we jullie het uiteindelijke ontwerp, dat door een van onze eigen leden met input van een ‘kleding commissie’ is ontwikkeld laten zien. Prijzen, levering, e.d. zijn dan hopelijk ook bekend en het is de bedoeling dat het shirt het nieuwe seizoen beschikbaar zal zijn. Het shirt zal het komende seizoen naast het huidige gele shirt gebruikt kunnen worden. Op de baan bij dubbelen is het volgens de regels van de NBB echter wel de bedoeling dat beiden hetzelfde shirt aan hebben.

Jeugdkamp: 2 Weken geleden hebben we, na onderbreking van een jaar weer ons jaarlijkse jeugdkamp gehad. Ruim 40 kinderen, jongeren hebben daar aan deelgenomen. Met dank aan de vaste staf en de vele vrijwilligers uit de vereniging, was het weer een groot succes. Binnenkort komen er wat foto’s op de site die een leuk beeld geven van het kamp.

We zijn bijna aan het officiële einde van het seizoen gekomen. Namens mijn mede bestuursleden wensen wij jullie alvast een fijne vakantie toe en hopen wij, met jullie dat seizoen 2021-2022 weer een wat normaler seizoen wordt, met leuke competities, toernooien en veel plezier binnen en buiten de baan.

Namens bestuur BC Geldrop

Hans de Greef

Voorzitter