Datum: 6 april 2020.

Beste leden,

Zoals iedereen ongetwijfeld heeft meegekregen, heeft de overheid besloten de maatregelen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan verlengd tot eind april. Een paar dagen geleden ontving ik een mail van de Gemeente Geldrop-Mierlo dat de sporthallen dus minimaal tot het einde van de meivakantie, 10 mei gesloten blijven.

In dezelfde mail gaf de gemeente aan dat men nog in overleg is m.b.t. tot de huurkosten. Onze verwachting is dat daarover pas een besluit genomen gaat worden, wanneer bekend is of de sporthal dit seizoen nog wel open zal gaan. Mocht de sporthal gesloten blijven, dan betekent dat voor de leden dat ze vanaf maandag 16 maart tot in ieder geval 11 mei niet meer hebben kunnen spelen of trainen. Mocht de gemeente over gaan tot het niet innen van de zaalhuur over deze periode, dat zullen wij het geld hiervan terugstorten op jullie rekening, uiteraard evenredig naar de contributie kosten van Jeugd, senior recreant en competitie speler.

Via het noodloket van economische zaken is er de kans dat BC Geldrop eventueel een eenmalige tegemoetkoming van €4000,- kan ontvangen. Het NOC*NSF bestudeert op dit moment de regeling. Mochten wij hiervoor in aanmerking komen, mogelijk alleen in het geval dat de zaalhuur door de gemeente niet vergoed wordt, dan hebben wij de zekerheid dat wij de leden in ieder geval schadeloos kunnen stellen, voor de periode vanaf 16 maart dat er niet gespeeld kan worden. Mogelijk kunnen we dan ook trainers ten dele compenseren voor hun gederfde inkomsten.

Al kan er op dit moment niet gespeeld worden, de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang. Tot en met eind maart heeft iedereen zich op kunnen geven voor het competitie seizoen 2020-2021. De verschillende commissies gaan de komende weken aan de slag om de team indelingen te maken. Iedereen zal echter begrijpen dat dit met de beperkingen v.w.b. samenkomen een wat moeizamer proces gaat worden.

Sporten en voor ons badmintonnen is een fijne uitlaatklep naast werk, school en andere activiteiten. Naast het sporten zijn de daaruit voortkomende onderlinge sociale contacten, vriendschappen en relaties zeker zo belangrijk. Het een kan niet zonder het ander. Op dit moment staat dit allemaal voorlopig even stil, maar gezond door deze crisis komen is nu het belangrijkste.

Via verschillende leden hebben we gehoord dat sommige familieleden en vrienden van onze leden zijn opgenomen in ziekenhuizen of erger nog zijn overleden. Namens het bestuur van BC Geldrop wensen wij hen veel sterkte om dit verlies te dragen.

Namens bestuur BC Geldrop,

met vriendelijke groet,

Hans de Greef