Beste leden,

Sedert 6 november dient iedereen van 18 jaar en ouder die de sporthal wil betreden, voorzien te zijn van een vaccinatie bewijs of negatieve test, (24 uur geldig) vastgelegd in de bekende QR code op je smartphone of een papieren versie hiervan.

Om zoveel mogelijk leden voorbereid te hebben, hebben we op vrijdag 5 november een spoed mailing naar alle leden gegaan, om ze te informeren over de op handen zijnde controle, en de andere maatregelen en aanbevelingen zoals mondkapjes en de 1,5mtr, welke door de overheid geëist dan wel geadviseerd zijn.  

Inmiddels hebben we sedert afgelopen week van een groot aantal leden de QR code gecheckt en genoteerd in een QR ledenlijst welke we als referentie gebruiken, zodat ieder lid bij herhaald bezoek aan de zaal niet opnieuw gecontroleerd hoeft te worden. Degenen die alleen een negatief testbewijs hebben, dienen bij ieder bezoek aan de zaal aan een van de bestuursleden bij herhaling hun QR code te laten zien.

Uiteraard zijn ook de bezoekende teams en begeleiders  tijdens de competitiewedstrijden gecontroleerd op het bezit van een geldige QR code. Deze controle zal ieder competitieweekend plaatsvinden. De controle aan de ingang op de  trainingen en speelavonden eindigt op het moment dat het gros van de leden eenmalig is gecontroleerd. De enkelingen, potentiële nieuwe leden welke dan nog niet gecontroleerd zijn, zullen in de zaal door een van de bestuursleden aangesproken worden, om hun QR code te laten zien. 

Het is het bestuur bekend dat er enkele leden zijn die zich om een palet aan redenen, niet laat vaccineren. Uiteraard respecteren wij hun besluit, maar nog meer dat zij netjes hebben aangegeven, voorlopig zolang deze regel geldt, niet naar de club te komen, behoudens wanneer zij een negatieve coronatest kunnen overleggen. 

Op 12 november is er wederom een persconferentie geweest met aanvullende maatregelen. De bijkomende consequentie voor BC Geldrop is dat er voorlopig geen toeschouwers meer worden toegelaten. Dat geldt uiteraard niet voor de chauffeurs welke met een jeugdteam meekomen, ouders van mini’s en eventuele coaches. Maandag en donderdag avond is het sportcafé om 20.00 uur gesloten. Mocht als volgende besluit 2G van kracht worden dan wordt een negatieve coronatest ook niet meer geaccepteerd.  

Als vereniging hebben wij niet het recht om jeugd in de leeftijd van 12 tot 18 jaar naar hun eventuele vaccinatie  (QR code) te vragen. Vaccinatie is voor deze groep niet verplicht. Uit cijfers blijkt dat niet gevaccineerde jongeren een belangrijke bron van besmetting kunnen zijn. Houdt daarmee rekening in je contact met anderen.

De 25e november staat de jaarlijkse ALV gepland. Vorig jaar kon deze om de bekende reden niet doorgaan.  Vanwege de verscherpte maatregelen hebben we besloten deze ook dit jaar op dit tijdstip niet te laten doorgaan. Het bestuur overweegt nog om deze digitaal te houden, of toch fysiek in het voorjaar wanneer zoals verwacht de besmettingsgraad weer daalt. De cijfers van het afgelopen seizoen zullen eerder worden gedeeld.

Beste leden, we hadden allemaal gehoopt dat het aantal besmettingen a.g.v. de vaccinaties zodanig laag zou zijn, dat er geen maatregelen meer nodig waren. Met de maatregelen zoals ze er nu zijn, valt voor veruit de meeste leden goed te leven. Wij wensen iedereen een fijn badminton seizoen en houdt wat rekening met elkaar.

Met vriendelijker groet,

Namens Bestuur BC Geldrop,
Hans de Greef, voorzitter